top of page

Weekend skolen

Weekendskolens diplomdag 31. december 2022

Formål

Undervisningens formål er at skabe selvstændige, bevidste, konstruktive & fagligt stærke muslimer der gavner sig selv, sin familie og sit samfund

Metode

Vi vægter et pædagogisk grundlag og trivsel højt.

Med fokus på personlig udvikling skaber vi et positivt læringsmiljø gennem fælles tavleundervisning, korte oplæg samt sociale-, kulturelle- og sportsaktiviteter 

Krav/betingelser

Alder: mindst 7 år og læringsparat

Fremmøde: stabil og rettidigt fremmøde

Medbring: drikkedunk, penalhus og bog

Betaling: Mobilepay

Adfærd: respekter stedet, lærerne og dine medelever

Undervisningstider

Lørdag eller søndag 

 Fra 10:00 - 13:00

10:00-10:15: Fælles tema

10:15-11:00: Lektion 1: Læsning/Tajweed

11:15-12:00: Lektion 2: Koran/Hifdh

12:15-13:00: Lektion 3: Islam/Praktiske emner

13:00-13:15: Fælles koran-recitation

Skriv dit barn op på ventelisten

OBS Der er mange på ventelisten.

bottom of page